1992'den Günümüze , Hayata Kimya ile Değer Katıyoruz


Ülkemiz Topraklarının;Topraklarımızdaki organik maddenin azlığı ve besin elementleri eksikliği, gerek çiftlik gübresinin gerekse diğer organik gübrelerin topraklara verilmesinin önemini ortaya koymaktadır.

% 75 den fazlası organik madde ve azot miktarı çok az veya azdır. %6 civarı yeterli ve fazla organik madde içermektedir.

%75‘inde bitkilere elverişli fosfor çok az veya azdır. % 14’ünde bitkilere elverişli fosfor fazla miktardadır.

% 80’inde bitkiler tarafından Kullanılabilir potasyum fazla veya çok fazladır. % 1,3’ ünde ise yetersizdir.

Bitki Besleme ve Tarım Kimyasalları

Bitkisel üretimde verime etkili besin maddeleri sırasıyla; Azot, Fosfor, Potasyum olup yetiştirme ortamı olan topraktan ürün miktarına bağlı olarak sürekli azalmaktadır. Azalan bitki besin maddeleri mineral ve organik gübreler ile yerine koymadığımız durumda toprak verimliliğinde ve bağlı olarak üründe kayıplar olmaktadır..

Koray Kimya olarak ; ürettiğimiz gübreler ile çiftçilerimizin emeğinin her zaman yanındayız.