GREENVİTAL GREEN K - AGRINOVA AGRIMIN K

 

ÖZEL GÜBRELER VİNAS EKSTRESİ

 

GARANTİ EDİLEN ANALİZ W/W
ORGANİK MADDE :%5
SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUMOKSİT(K2O) :%30
MAKSİMUM NEM :%20
pH 4 - 6

 

ÖZELLİKLER:
Agrimin-K tamamen organik bir gübre olmakla beraber, içerisinde yüksek oranda potasyum vardır.

İşlenmemiş bakir topraklarda, organik madde düzeyi genellikle sabit kalmaktadır. Ancak tarıma açık alanlarda, ortamın havalanması arttığından, organik madde miktarı sürekli düşer .Organik madde miktarının yüksek olduğu tarım topraklarında bitkisel gelişme hızlanmaktadır. Toprağın su ve hava düzeni ile bitkisel gelişmenin olumlu yönde yönlenmesi bakteri cins ve sayısını arttırmaktadır. Ayrıca topraktaki aktinomisetlerin yoğunluğu da hızla artar. Aktinomisetler birçok kültür bitkisinin kök bölgesinde atmosferik azot fiksederek toprak verimliliğinde önemli rol oynar.

Kolay çözünebilen inorganik gübreler, toprak çözeltisinin tuz içeriğini yükseltir. Ayrıca toprak ve su kirliliğini arttırır. Agrimin-K tamamen organik bir gübre olup toprağın strüktürünü düzenler, biyolojik aktiviteyi arttırır. Bünyesindeki yüksek potasyum sayesinde maksimum ürün artışı sağlar. Kumlu toprakların geçirgenliğini azaltıp su tutma kapasitesini arttırırken, killi topraklarda geçirgenliğin arttırılması ve havalanmanın oluşmasını sağlar. Toprakların tava gelmesini sağlar .Kısacası Agrimin-K toprağa canlılık işlevini verir.

 

 

BİTKİ UYGULAMA ŞEKLİ UYGULAMA DOZU
Sebzeler Taban gübreleme veya çapa döneminde 50-100 kg / da (1000m2'ye)
Sezon boyunca sulama suyuyla 15 günde bir 8-10 kg / da (1000m2'ye)
Bağ Uyanma öncesi uygulanır 50-100 kg / da (1000m2'ye)
Çiçeklenme öncesi , çiçeklenme sonrası, koruk dönemi 10-12kg / da (1000m2'ye)
Meyve Ağaçları Ağaçların uyanma döneminden önce diğer taban gübreleriyle birlikte 25-75kg / da (1000m2'ye)
Sezon boyunca sulama suyuyla birlikte 10-12 kg / da (1000m2'ye)
Tarla Bitkileri Ekim öncesi toprak hazırlığında veya çapa döneminde 25-50 kg / da (1000m2'ye)
Yetiştirme dönemi boyunca sulama ile 2 - 3 uygulama yapılır 7 kg / da (1000m2'ye)
Muz Toprak işleme döneminde 50-125 kg / da (1000m2'ye)
Doğum öncesi ve sonrası, parmakların dolum döneminde 15 günde bir 10-150 kg / da (1000m2'ye)
Çim, Park ve Bahçeler Taban hazırlığında 25-50 kg / da (1000m2'ye)
Sulama ve yağmurlama sistemiyle verilir 6 - 8 kg / da (1000m2'ye)