KORAGRİ FOSFORİK ASİT

 

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W
TOPLAM FOSFORPENTAOKSİT (P2O5) :%61

 

ÖZELLİKLER:
- Bitkilerin fosfor besin maddesi ihtiyacını gideren oldukça etkili ve saf, likit formunda bir gübredir.
- Kireçli ve alkali topraklarda toprak pH'sını regule eder
- Fosforik asit damlama sisteminde bikarbonat veya kalsiyum karbonat kaynaklı tıkanıklıkları önceden engellemek üzere uygulanabilir.
- Uygun olmayan gübre kullanımından, damlama sisteminde oluşan tıkanıklıkları açar.

H3PO4 (Olumsuz tarafı yok) H3PO4 --> su --> PO4 + 3H+ = Bitki taradından alınan

 

KULLANIM ŞEKLİ:

Damla sulama ile 1 da / 1000m2'ye ayda 2 lt verilmelidir. Bu bir ayda uygulanacak sulama adedine bölünerek gübre tankına verilmelidir. Hasat sonunu müteakip gübre tankına 2 lt konularak lateral borular yıkanmalıdırlar. Tuzlu ve alkali topraklar için dekara 3 lt gelecek şekilde uygulanır.