KORAGRİ KORBOR

 

BORON ETANOLAMİN

 

BİLEŞİMİ W/W
Suda Çözünür Bor (B) :%10

 

ÖZELLİKLER:
Bünyesinde yüksek oranda bor içeren bir gübredir. Bor hücre duvarının yapısına girerek duvarın direncini arttırır. Meristematik doku gelişmesi için gerekli olduğundan, tohumda çimlenme ve bitkide çiçeklenme gibi olaylarda rol alır. Bitkide karbonhidrat taşınma mekanizmasını kontrol eder. Protein sentezinde önemli rol oynar.

Bor noksanlığı, ilk olarak büyüme noktalarındaki aşırı büyüme yavaşlaması ile kendini gösterir. Genç yaprakların biçimleri bozulur, yüzeylerinde kabarıklıklar ve çukurluklar oluşur, çoğu zaman bu yapraklar normallik aşamalarında uç büyüme noktaları ölür ve bitki büyümesi durur. Çiçek ve meyve oluşumu geriler .Meyveler küçük boyutlu ve düşük kalitededir. Kök büyümesi önemli düzeyde azalır .Şeker pancarında yapraklar kıvrılır, bodurlaşır, kahve veya siyah renge döner. Şeker oranı ve ürün düşük olur. Domates, karnabahar, elma ve narenciyede çatlak ve pürüzlü yüzeyler ile içi boş veya mantarımsı yerler yetersiz bor işaretidir. Asmada, özellikle tozlaşmaya olumsuz etkide bulunur.Taneler küçük ve ekşi kalır.

Özellikle kumlu, asit topraklarda, bor'un yıkanması nedeniyle, bu toprakların bor'lu gübreler ile gübrelenmesi gereklidir. Bor'un elverişliliğini azaltması nedeniyle, asit toprakların kireçlenmesinde dikkat edilmelidir. Kireç miktarı ve PH arttıkça borun elverişliliği azalmaktadır.

 

UYARILAR:
Oksit ajanlar olan kalsiyum, bakır ve kalsiyumsülfat ile karıştırmayınız.

 

 

BİTKİ UYGULAMA ŞEKLİ UYGULAMA DOZU
Örtü Altı Bitkileri Çiçeklenme öncesi
Meyve tutmu sonrası
100 cc/100 lt su ile
Hububat Kardeşlenme - sapa kalkma dönemleri arasında tek uygulama 100cc / da
Zeytin Çiçeklenme öncesi
Tomurcuklanma
200cc / da
Patates Yumru teşekkülünde ve 15 gün sonra olmak üzere 2 uygulama 200cc / da
Kavun, Karpuz, Hıyar, Kabak Çiçeklenme öncesi uygulanır 100cc / da
Ayçiçeği 2. yaprak dönemi ile çiçek gözü oluşumuna kadar uygulanır 100cc / da
Narenciye Meyve oluşumundan hasat sonuna kadar uygulanır 100cc / da
Yumuşak Çekirdekliler Çiçek gözleri belirince ve taç yapraklar dökülünce
Yaprakların dökümünde
100 - 150 cc / da
Sert Çekirdekliler Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken
Pembe tomurcuk dönemi
100 - 150 cc / da
Çilek Çiçeklenme başlamadan önce
Beyaz göz döneminde
Çiçeklenme başlangıcında
100 cc / da
Karnabahar, Lahana, Brokoli Bitkiler 4 - 6 yaprak olduğunda uygulanır 200 cc / da
Şeker Pancarı Bitki boyu 10 - 15 cm olduğunda uygulanır 200 cc / da
Bağ Yapraklar çıktıktan sonra
Çiçek gözleri görüldüğünde
Meyve tutumunda
200 cc / da