KÜKÜRT

 

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W
Toplam Kükürt Trioksit (SO3)  :%245

 

ÖZELLİKLER:
Öğütülerek mineralize edilmiş,suda erime kabiliyeti arttırılmış sarı renkte kendine özgü makro düzeyde bir saf elementtir.
Kükürt bitkiler tarafından asal olarak (SO4)-2 iyonu şeklinde absorbe edilir. Aktive edilmek suretiyle bitkide indirgenmeye uğrayan (SO4)-2  sistin, sitsin ve methinin gibi aminoasitlerin yapı maddesi olup  aminoasitlerden oluşan proteinlerde de bulunur. Öte yandan kükürt pek çok enzimlerde bulunan ve enzim etkinliği üzerine önemli etki yapan sülfhidril grubunda da yer almaktadır. Kükürt noksanlığı görülen bitkilerde protein miktarıyla kloroplastların klorofil kapsamlarının önemli ölçüde azaldığı ve sararmanın bununla ilgili olarak ortaya çıktığı saptanmıştır. Kükürt noksanlığı görülen bitkilerde hücre duvarları ve lifler kalındır. Kükürt bitkilerin genellikle belli bir organında toplu halde değil aşağı yukarı düzenli bir şekilde bitki organlarına dağılmış halde bulunur.

Ülke topraklarımızın büyük bir çoğunluğu bazik (kireçli) olduğundan kükürt kullanımı önemli miktardadır.Koragri Kükürt zaman içerisinde kimyasal oksidasyon neticesinde yükseltgenerek sülfat (SO4)-2 formuna  dönüşür ve hem bitkinin alabileceği forma hem de toprağın PH’ını düşürecek forma geçer. Toprak içerisinde bulunup,bitkiler tarafından alınamayan besin maddeleri KORAGRİ KÜKÜRT  uygulaması ile toprakta elverişli hale getirilir.

TOPRAK PH SINI   6. 5 ‘ e DÜŞÜRMEK İÇİN KULLANILMASI GEREKEN KORAGRİ KÜKÜRT MİKTARI:

 

 

 

Toprak pH İdeal pH Kumlu Toprak (Hafif) Tınlı Toprak (Orta) Killi Toprak (Ağır)
8.5 6.5 220 kg/da 280 kg/da 340 kg/da
8.0 6.5 130 kg/da 170 kg/da 220 kg/da
7.5 6.5 60 kg/da 90 kg/da 110 kg/da
7.0 6.5 30 kg/da 70 kg/da 90 kg/da