ÜRE FOSFAT

 

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W
TOPLAM AZOT (N) :%17
Üre Azotu (NH2-N) :%17
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) :%44

 

ÖZELLİKLER:
- Beyaz kristal bir toz biçiminde suda tamamen eriyebilen bir fosfat gübresidir.
- Toprak pH'sını düşürdüğü için diğer elementlerin alınımını sağlar.
- Bitkide güçlü kök yapısı ve gelişimini sağlar.
- Alkali sulama suyunun kalitesini iyileştirir.
- Besin maddelerinin özellikle mikro besin maddelerinin alınımını arttırır.
- Alkali topraklarda azot kaybını azaltır.
- Üre fosfat; kalsiyum nitrat ve magnezyum sülfat ile birlikte kullanılamaz. Diğer gübreler ile karıştırılabilir. 

 

KULLANIM ŞEKLİ:

 

BİTKİLER KULLANMA DÖNEMİ TOPRAKTAN YAPRAKTAN
SEBZELER (Açık Tarla) domates, biber, patlıcan, fasulye, salatalık, kavun vb. Fide dikiminden sonra baGlayarak çiçeklenme dönemi boyunca kullanılır.Tohum ekimi yapılan sebzelerde çıkıGtan hemen sonra baGlayarak hasata kadar uygulanır. 2 - 3 kg / dekar20-40 gr / m2 200-250 gr/ 100 litre suya
MEYVE AĞAÇLARINDAELMA, ARMUT, AYVA, NAR, KGRAZ, KAYSI, ŞEFTALİ, BADEM, CEVGZ, ERGK, ANTEP FISTIĞI, NARENCGYE, ZEYTGN, FINDIK vb. Ağaçlar uyanmadan önce baGlayarak meyvelerolgunlaGıncaya kadar sulamalar ile birlikte topraktan veyayapraktan kullanılır. 0 - 3 YAg 20 gr / ağaç 200-250 gr/ 100 litre suya
4 - 10 YAg 60 gr / ağaç
10 - 21 YAg 50 - 200 gr / ağaç
21 YAg ÜZERG 200 - 250 gr / ağaç
TARLA BGTKGLERG Soğan, geker pancarı, Turp, Patates, Yer Fıstığı, Pamuk, Susam, Anason, Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik vb. Toprağa bant Geklinde yada sulamalarla birlikte uygulamayapılır. Uygulama zamanı bitki toprak yüzüne çıktıktan sonrabaGlayarak vegetatif dönem boyunca kullanılır. 2 - 5 kg / dekar 200-250 gr/ dekar
BAĞ Omcalar uyanmadan önce baGlayarak meyveler olgunlaGıncaya kadar sulamalarla birlikte topraktan veya yapraktan kullanılır. 2 - 5 kg / dekar 200-250 gr/ 100 litre suya
TÜTÜN Fideliklerde bitki çıkıGından sonra sulama ile yadafideler tarlaya GaGırtıldıktan sonra yapraktan uygulanır. 20 - 30 gr / 100 m2 200-250 gr/ 100 litre suya
FİDELER - FİDANLAR Harç materyaline karıGtırılır.Fidanlarda dikim çukurlarına atılır. 150 - 200 gr / m315 - 20 gr / ağaç 200-250 gr/ 100 litre suya
MUZ Fidan dikiminden sonra can suyu ile uygulanırSulama ile yalakalara uygulanır. 100 - 200 gr / ocak2 - 3 kg / dekar 200-250 gr/ 100 litre suya
KAVUN - KARPUZ Fide dikiminden sonra veya tohum ekimi yapıldıysabikti çıkıGından sonra vegetatif dönem boyunca sulamalarlatopraktan veya yapraktan kullanılır. 2 - 3 kg / dekar 200-250 gr/ 100 litre suya
ÇİM ALANLAR   2 - 3 kg / dekar 200-250 gr/ 100 litre suya