Bitki Aktivatörleri

KorAmino

Amino Asit İçeren Katı Organik Gübre

Koramino, bitkilerin vegetatif ve generatif gelişimleri boyunca ihtiyaç duydukları enzimleri aktive ederek, abiyotik faktörlerden (fazla sulama, kuraklık, yüksek veya düşük sıcaklık vs) kaynaklanan stres koşullarını minimize ederek bitkide optimum gelişimi teşvik eder, Böylece kök gelişimi, fotosentez, hücre gelişimi, çiçeklenme ve meyve tutumu, kalite ve uniform yapı gibi birçok özellikte optimum gelişim devam etmiş olur. İçeriğinde bulunan organik karbon ile toprakta C/N dengesi sağlanarak tabandan yapılan uygulamalarda mikroorganizma faaliyeti aktif hale getirilerek, optimum kök gelişimi sağlanmış olur.

Bitkilerin tüm fenolojik gelişimi sürecinde bitkisel gelişimi teşvik edecek enzim , bitki aktivatörleri ve esansiyel mikro elementler tarafından güçlendirilmiş eşsiz, bir üründür. Özellikle çiçeklenme öncesi kullanımda zayıf çiçek oluşumu ve dökülmeyi önleyerek verim artışı sağlanmaktadır.

 

KorHumat

Yapraktan Uygulanabilir Toz Potasyum Humat

Korhumat, yapısındaki humik ve fulvik asitler sayesinde, kompleks bir yapıya sahip olan toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını optimum kullanışlı duruma getirerek bitki için gerekli olan makro ve mikro elementlerin alımını kolaylaştırır. Topraktaki anyon katyon değişim kapasitesi, mikroorganizma faaliyeti, havalanma, besin kaybı, kök gelişimi gibi bitki beslemede hayati öneme sahip birçok konuda temel gereklilikleri yerine getirir.

GREENVITAL Deniz Yosunu

Sıvı deniz yosunu- Alginik asit - Vitaminler-Aminoasitler

Greenvital deniz yosunu, İçeriğindeki yüksek miktardaki potasyumla birlikte, bitkisel üretimde gerekli besin takviyesini yaparken diğer taraftan bitki metabolizmasını güçlendirerek bitkinin hastalık dayanım kontrolünü yapmaktadır. Sitokinin, giberellin, auxin gibi bitki enzimlerinin aktif kaynağıdır. Makro ve mikro elementlerinin katkısıyla stress altında bulunan bitkilerin gelişiminin aksamadan devamını sağlar. Ayrıca bitkinin sistematik olarak dayanıklılığını arttırarak pestisitlerin daha etkin olmasına olanak sağlar. Bitkisel stres şartlarında fotosentez aktivitesini düzenleyerek enerji kaybını engelleme göreviyle gelişimin devamını sağlamaktadır.

Küçük molekül yapısıyla içerdiği fito hormonlar sayesinde içeriğinde bulunan ve toprak yapısındaki mikro elementlere şelatlama etkisi yaparak maksimum düzeyde beslenme sağlanmış olur. İçeriğindeki doğal mineraller nedeniyle organik tarıma uygundur.

 

Humik

Leonardit kaynaklı sıvı Hümik Asit

Hümik, yapısındaki köklendirici ajanlar sayesinde topraktaki organik madde seviyesini arttırarak mikrobiyolojik yapıyı aktive eder. Böylece toprakta bağlı durumdaki fosfor ve mikro elementler çözülerek bitki köklerinde yüksek oranda gelişim sağlanır.

 

OrgaKormix

Bitkisel Humik Fulvik Asit

Orgakormix, yapısındaki köklendirici ajanlar sayesinde topraktaki organik madde seviyesini arttırarak mikrobiyolojik yapıyı aktive eder.

Böylece toprakta bağlı durumdaki fosfor ve mikro elementler çözülerek bitki köklerinde yüksek oranda gelişim sağlanır.

 

Korgamin

11.6.11+15 O.M NPK'lı sıvı organomineral Gübre

Korgamin, bitkilerin negatif gelişim dönemi boyunca meydana gelebilecek mikroelement arazlarını önlemek ve tedavi etmek amacıyla organik formda formüle edilmiştir.

Küçük moleküllü organik şelatlayıcı asitler sayesinde mikroelementlerin bitki tarafından kolayca alımı sağlanarak, negatif organların sağlıklı gelişimi ile çiçek ve meyvede optimum gelişim meydana gelir.

 

Korgamin K Plus

Korgamin K Plus 6.6.11+15 Organik Madde - NPK'lı sıvı organomineral gübre

Korgamin, bitkilerin negatif gelişim dönemi boyunca meydana gelebilecek mikroelement arazlarını önlemek ve tedavi etmek amacı ile organik formda formüle edilmiştir.

Küçük moleküllü organik şelatlayıcı asitler sayesinde mikroelementlerin bitki tarafından kolayca alımı sağlanarak, negatif organların sağlıklı gelişimi çiçek ve meyvede optimum gelişim meydana gelir.

 

Korgamin N Plus

11.6.6+15 Organik Madde - NPK'lı sıvı organomineral gübre

Korgamin, bitkilerin negatif gelişim dönemi boyunca meydana gelebilecek mikroelement arazlarını önlemek ve tedavi etmek amacıyla organik formda formüle edilmiştir.

Küçük moleküllü organik şelatlayıcı asitler sayesinde mikroelementlerin bitki tarafından kolayca alımı sağlanarak, negatif organların sağlıklı gelişimi ile çiçek ve meyvede optimum gelişim meydana gelir.

 

Korgamin Plus

Korgamin Plus 6.6.6+15 Organik Madde - NPK'lı sıvı organomineral gübre

Korgamin, bitkilerin negatif gelişim dönemi boyunca meydana gelebilecek mikroelement arazlarını önlemek ve tedavi etmek amacı ile organik formda formüle edilmiştir.

Küçük moleküllü organik şelatlayıcı asitler sayesinde mikroelementlerin bitki tarafından kolayca alımı sağlanarak, negatif organların sağlıklı gelişimi çiçek ve meyvede optimum gelişim meydana gelir.

Algamin Powder

1Katı Deniz Yosunu - Alginik Asit - Vitaminler ve Aminoasitler

Algamin, içeriğindeki yüksek miktardaki potasyumla birlikte bir yandan bitkisel üretimde gerekli besin takviyesi yaparken diğer taraftan bitki metabolizmasını güçlendirerek bitkinin hastalık dayanım kontrolünü yapmaktadır.

Bitkisel stres şartlarında fotosentez aktivitesini düzenleyerek enerji kaybını engelleme göreviyle gelişimin devamını sağlamaktadır. Küçük molekül yapısıyla içerdiği fito hormonlar sayesinde içeriğinde bulunan ve toprak yapısındaki mikro elementlere şelatlama etkisi yaparak maksimum düzeyde beslenme sağlamış olur.

İçeriğindeki doğal mineraller nedeniyle organik tarıma uygundur.