Yaprak Gübreleri

Potasyum Tiyo Sülfat

KORAGRI POTASYUM TİYOSÜLFAT 0.0.25+42 SO3

Koragri KTS, bitki içinde potasyum aktivitesini gerçekleştirmesini sağlarken, bitki bünyesinde hareketli ve kolay alınabilir formuyla eşsiz bir potasyum kaynağıdır. Koragri KTS, özellikle meyve kalitesini, şeker miktarını, renklenmeyi, olgunluğu, sıklığı ve raf ömrünü arttırır.

Bitki tarafından potasyum alımının güç olduğu stres koşullarında ve mikroorganizmalar tarafından meydana gelebilecek hasarlara karşı bitkinin doğal savunma mekanizmasını güçlendirmek için Koragri KTS kullanımı önerilir. Potasyum bitkide olgunlaşmayı sağlayan enzimatik reaksiyonun başlamasından direkt olarak sorumludur.

Koragri CA

KORAGRI CA- Kalsiyum Nitrat Çözeltisi

KKalsiyum (Ca) eksikliği, bitkinin gelişim sürecinde ve yetiştirme ortamında yeterince kalsiyumun bulunmamasından kaynaklanarak bitki için hayati sorunlar teşkil eden bir durumdur. Bitki bünyesinde kalsiyumun hareketliliği oldukça kısıtlı olduğu için mey- velerde eksiklik sıklıkla görülmektedir. Bunun nedenleri; kalsiyumun bitki bünyesindeki taşınım problemleri, sulamada meydana gelen sıkıntılar veya potaslı ve azotlu gübrelerin gereğinden fazla kullanımı olarak sırala- nabilir. Bu gibi durumlarda meydana gelen acı çürüklük, çiçek burnu çürüklüğü, kök ve meyve içi çürüklükleri gibi direkt verime etki eden olumsuz durumlar görülebilmektedir.

Bu gibi olumsuz şartlarda uygun bir sulama programı ile birlikte Koragri Ca uygulaması ile bitkinin ihtiyaç duyduğu kalsiyumun optimumşartlardaalımısağlanmışolur.

Kalsiyum

Green Vital Kalsiyum

Kalsiyum eksiliği , bitkinin gelişim sürecinde ve yetiştirme ortamında yeterince kalsiyumun bulunmamasından kaynaklanarak bitki için hayati sorunlar teşkil eden bir durumdur . Bikti bünyesinde kalsiyumun haraketliliği oldukça kısıtlı olduğu için meyvelerde eksiklik sıklıkla görülmektedir.

Bunun nedenleri ; Kalsiyumun bitki bünyesindeki taşınım problemleri , sulamada meydana gelen sıkıntılar veya potaslı ve azotlu gübrelerin gereğinden fazla kullanımı olarak sıralanabilir . Bu gibi durumlarda meydana gelen acı çürüklük , çiçek burnu çürüklüğü , kök ve meyve içi çürüklükleri gibi direkt verime etki eden olumsuz durumlar görülebilmektedir . Bu gibi olumsuz şartlarda uygun bir sulama programı ve Kalsiyumun taşınabilirliğinin maksimum seviyelere çıkarılması ile meydana gelen arazlar giderilebilir . Kalsiyum uygulaması ile bitkinin ihtiyaç duyduğu kalsiyumun optimum şartlarda alımı sağlanmış olur .

Kalsiyum Bor

Green Vital Kalsiyum Bor

KKalsiyum (Ca) eksikliği, bitkinin gelişim sürecinde ve yetiştirme ortamında yeterince kalsiyumun bulunmamasından kaynaklanarak bitki için hayati sorunlar teşkil eden bir durumdur. Bitki bünyesinde kalsiyumun hareketliliği oldukça kısıtlı olduğu için mey- velerde eksiklik sıklıkla görülmektedir. Bunun nedenleri; kalsiyumun bitki bünyesindeki taşınım problemleri, sulamada meydana gelen sıkıntılar veya potaslı ve azotlu gübrelerin gereğinden fazla kullanımı olarak sırala- nabilir. Bu gibi durumlarda meydana gelen acı çürüklük, çiçek burnu çürüklüğü, kök ve meyve içi çürüklükleri gibi direkt verime etki eden olumsuz durumlar görülebilmektedir.

Bu gibi olumsuz şartlarda uygun bir sulama programı ile birlikte Koragri Ca uygulaması ile bitkinin ihtiyaç duyduğu kalsiyumun optimum şartlarda alımı sağlanmış olur.

Bor - Molibden

Green Vital Bor Molibden (B-Mo)

Greenvital B-Mo , bitkilerde özellikle Bor ve Molibden eksikliğinden görülen yetersiz polen oluşumu ve çiçeklenme problemlerini giderir . Topraklarımızda yeterli miktarda bulunmayan Molibden elementinin eksikliğinin görüldüğü açık tarla sebzelerde efektif bir üründür. Bunun nedenleri ; Kalsiyumun bitki bünyesindeki taşınım problemleri , sulamada meydana gelen sıkıntılar veya potaslı ve azotlu gübrelerin gereğinden fazla kullanımı olarak sıralanabilir .

Polen oluşumunu teşvik etmesi nedeniyle arı kullanılan seralarda tozlaşmayı arttırarak çiçek ve meyve tutumu , meyve eti kalınlığında artış , çiçek sapı kalınlığının artması , klorofil sentezinde artış , azotun ve kalsiyumun bitkiye taşınmasında kolaylık , bitkilerde toprak kaynaklı hastalıklara direnç oluşumu gibi önemli etkilere sahiptir. Kaliteli meyve oluşumu , verimde artış , raf ömrünün arttırılması gibi özelliklere pazarlanabilir ürün değerinde artış sağlanır .

KorBor

Koragri KorBor- Boron etanolamin

Yüksek bor içeriği ve ethanolamine kompleksleme ajanıyla birlikte bitkilerde bor eksikliği ile meydana gelen arazları önlemede kullanılabilecek etkili bir üründür . Ethanolaminin tşıyıcı özelliği ile borun tamamı bitki yapraklarına ve bünyesine hızlı bir şekilde alımı sağlanır . Bitkinin özellikle generatif gelişim döneminde çiçeklenme , polinasyon , döllenme ve meyve oluşum döneminde olumlu etkilere sahiptir .

Generatif gelişimin optimum sağlanmasıyla birlikte yüksek meyve kalitesi sağlanmış olur . Bitkide sakkaroz ve kuru madde birikimi üzerine olumlu etkileriyle meyvenin pazarlama değerini yükseltir .

Çinko Mangan

Green Çinko Mangan (Zn-Mn) (B-Mo)

Çinko ve mangan eksikliğinde biktilerde klorofil sentezinde düşüş , fotosentez ve verim üzerinde olumsuz etkiler meydana gelmektedir . Mangan demirle birlikte enzim ve koenzim görevi yaparak kloroplast oluşumunu sağlayan elementtir .

Ayrıca karbonhidratların parçalanması esanasında görev aralak protein sentezini sağlar . Greenvital Zn – Mn , bitkilerde enzimatik faaliyetlerin arttırılarak , fotosentezin devamını sağlar . Dane veriminde ve meyve kalitesinde artış sağlayan mikroelementlerin bitkiye taşımını kolaylaştıran organik asitlere şelatlanmış özel bir üründür .

Cu

Koragri Cu - Bakırlı Gübre Çözeltisi

Koragri Cu , bakır bazlı yaprak ve kök tarafından etkin alınabilme özelliği ile karakterize bir üründür . Kaliteli bir bakır kaynağı , bakır eksikliğinin giderilmesi ve düzeltilmesinde kullanılır . Alternaria , Monilia , Repilo , Botritis gibi dikkate değer mantari ve bakteriyel hastalıkların giderilmesinde öncü etkilere sahiptir .

Mantarların gelişim döneminde meydana gelen metabolik prosesi inaktive ederek mantar sporlarının çimlenmesini engeller ve algasit etki göstererek bitki gelişimi ve hastalık faktörlerini kontrol altına almış olur .

Zinc

Koragri Zinc - Çinkolu Gübre Çözeltisi (ZnMO3)2

Çinko , bitkilerde metabolik faaliyetlerde rol oynayan önemli bir elementtir . Bazı enzimlerin aktivasyonunu sağlar . Bitkinin soğuğa dayanımını arttırır ve sürgün gelişimini destekler .

Koragri Zinc , çinko Noksanlığında görülen arazları gidererek ; yapraklarda damar aralarında görülen klorozu ve sürgün uçlarında rozet oluşumunu engeller . Tomurcuk sayısında ve polen miktarında artış sağlayarak verime direkt etki yapar. Özellikle tarla bitkilerinde dana verimiyle birlikte protein artışı sağlanmış olur . Yapısındaki nitrat azotu nedeniyle yapraklarda protein oluşumunu hızlandırarak yeşil aksamın gelişimine katkıda bulunur .

Dane veriminde ve meyve kalitesinde artış sağlayan mikroelementlerin bitkiye taşımını kolaylaştıran organik asitlere şelatlanmış özel bir üründür .

Zinco

Koragri Zinco - Çinkolu Gübre Çözeltisi (ZnSO4)

Çinko , bitkilerde metabolik faaliyetlerde rol oynayan önemli bir elementtir . Bazı enzimlerin aktivasyonunu sağlar . Bitkinin soğuğa dayanımını arttırır ve sürgün gelişimini destekler . Koragri Zinco , çinko Noksanlığında görülen arazları gidererek ; yapraklarda damar aralarında görülen klorozu ve sürgün uçlarında rozet oluşumunu engeller . Tomurcuk sayısında ve polen miktarında artış sağlayarak verime direkt etki yapar .

Özellikle tarla bitkilerinde dana verimiyle birlikte protein artışı sağlanmış olur . Yapısındaki kükürt nedeniyle topraktan uygulamalarda toprak yapısını düzenleyerek toprak ph sını düşürdüğü gibi , bitkide renk pigmentlerinin oluştumunda görev alır .

Magnum 9

Koragri Magnum 9 - Magnezyum Nitrat Çözeltisi

Magnezyum noksanlığının tipik belirtisi yaşlı yapraklarda damarlar arasında görülen sararmadır . Primer ve sekonder damarlar ( birinci ve ikinci damarlar ) yeşil renklerinin korurlar , üçüncü ve daha ince damarlar ve damarlar arası bölgelerde renk sararır . Yaprak bu haliyle benekli bir görüntüye sahip olur .Ekstrem durumlarda klorotik dokular ölerek kahverengi nekrozlar oluşturur . Özellikle kumlu topraklarda , bitki gelişmesinin olgunluk dönemlerine doğru bitkilerde magnezyum noksanlığı sık görülür . Geç dönemde ortaya çıkan magnezyum noksanlığı ürün miktarında büyük bir azalmaya yol açmayabilir .

Ancak özellikle yaprakları için yetiştirilen bitkilerde Pazar kabiliyeti düşer . Bu gibi durumlarda meydana gelen magnezyum eksikliklerini gidermek ve fotosentez problemleri ile meydana gelene kayıpları engellemek amacıyla yapraklarda hızlı bir şekilde protein yapımını hızlandıran nitrat azotu ve magnezyum içerikli Magnum 9 ile bu arazlar giderilmiş olur.

Apache

Koragri Apache 3.30+7 Zn

APACHE 3.30.0 + 7 Zn , yüksek oranda fosfor ve azot içerikli sıvı bir üründür . Her türlü bitkide bitkinin tüm gelişim aşaması boyunca , köklenme , çiçeklenme , meyve tutumu ve olgunlaşma sırasında kullanım için uygundur . Azot ve Fosforun yüksek oranlarda depo organlara ( meyveler , tohumlar , kökler ) taşınması kolaylaştırılır . Nişasta ve şeker oluşumu , tat ve yapının gelişimine yardımcı olurken nakliyeden kaynaklanan zararların azalmasına katkı sağlar .

Fosfor , doğal savunma maddelerinin yüksek miktarlarda üretilmesi için bitkiyi teşvik eder . Bu sayede , bitkinin iklim değişimlerden kaynaklanan stres şartlarında ve patojenlere karşı daha dayanıklı olması sağlanmış olur .

Poly-n

Koragri Ultra Poly N - 11.36.0

Poly N 11.36.0, yüksek oranda fosfor ve azot içerikli sıvı bir üründür . Her türlü bitkide bitkinin tüm gelişim aşaması boyunca , köklenme , çiçeklenme , meyve tutumu ve olgunlaşma sırasında kullanım için uygundur . Azot ve Fosforun yüksek oranlarda depo organlara ( meyveler , tohumlar , kökler ) taşınması kolaylaştırılır . Nişasta ve şeker oluşumu , tat ve yapının gelişimine yardımcı olurken nakliyeden kaynaklanan zararların azalmasına katkı sağlar .

Fosfor , doğal savunma maddelerinin yüksek miktarlarda üretilmesi için bitkiyi teşvik eder . Bu sayede , bitkinin iklim değişimlerden kaynaklanan stres şartlarında ve patojenlere karşı daha dayanıklı olması sağlanmış olur .

Koragri 50

Koragri 50 - 8.18.0

Koragri 50 , yüksek oranda fosfor ve azot içerikli sıvı bir üründür . Her türlü bitkide bitkinin tüm gelişim aşaması boyunca , köklenme , çiçeklenme , meyve tutumu ve olgunlaşma sırasında kullanım için uygundur . Azot ve Fosforun yüksek oranlarda depo organlara taşınması kolaylaştırılır .

Nişasta ve şeker oluşumu , tat ve yapının gelişimine yardımcı olurken nakliyeden kaynaklanan zararların azalmasına katkı sağlar . Fosfor , doğal savunma maddelerinin yüksek miktarlarda üretilmesi için bitkiyi teşvik eder . Bu sayede , bitkinin iklim değişimlerinden kaynaklanan stres şartlarında ve patojenlere karşı daha dayanıklı olması sağlanmış olur .

Maxinafol

Koragri Maxinafol 7.6.6

Maxinafol 7.6.6 , tüm ürün gruplarında ve her üretim döneminde kullanım için uygundur.

Çiçeklenme , meyve tutumu ve olgunlaşma esnasında fosfor ve potasyumun bitkide depo organlara yüksek oranda ve hızlı bir şekilde taşınımını gerçekleştirir . Ayrıca bünyesinde bulunan phytoalexinler sayesinde bitkinin savunma mekanizmasını güçlendirerek , hastalıklara ve stres koşullarına dayanımını arttırır .

Flowers

Koragri Flowers 7.11.13 NPK Gübre Çözeltisi

Flowers 7.11.3 , tüm ürün gruplarında ve her üretim döneminde kullanım için uygundur . Çiçeklenme , meyve tutumu ve olgunlaşma esnasında fosfor ve potasyumun bitkide depo organlara yüksek oranda ve hızlı bir şekilde taşınımını gerçekleştirir .

Ayrıca bünyesinde bulunan phytoalexinler sayesinde bitkinin savunma mekanizmasını güçlendirerek , hastalıklara ve stres koşullarına dayanımını arttırır .

Potextra

Koragri Potextra 5.0.20 - NPK Gübre Süspansiyonu

Meyvede raf ömrünü arttırarak verim kaliteye öncülük eden enzimler bitkide faaliyete geçirilir . Böylece ürün kalitesine yönelik optimum özellikler kazandırılarak pazarlanabilir ürün miktarında artış sağlanır . Potextra , bitki içinde potasyumun aktivitesini gerçekleştirmesini sağlarken , bitki bünyesinde haraketli ve kolay alınabilir formuyla eşsiz bir potasyum kaynağıdır . Potextra , özellikle meyve kalitesini , şeker miktarını , renklenmeyi , olgunluğu , sıklığı ve raf ömrünü arttırır . Bikti tarafından potasyum alımının güç olduğu stres koşullarında ve mikroorganizmalar tarafından meydana gelebilecek hasarlara karşı bitkinin doğal savunma mekanizmasını güçlendirmek için Potextra kullanımı önerilir.

Combi

Koragri Ultra Combi

Ultra Combi ,iz element noksanlığından dolayı meydana gelen besin noksanlıklarının oluşmasını önlemek veya tedavi etmek amacıyla formüle edilmiştir . Yüksek oranda mikro besin maddeleri içeren , bitkilere hiçbir zararı dokunmayan , üstün kalite mahsul elde edilmesini sağlayan bir yaprak gübresidir.

Toprakla beslemede alınamayan formda kalan mikro elementlerin , yaprak tarafından hızla emilerek , meydana gelen arazların önlenerek bitkinin gelişim sürecini aksatmadan devamını sağlayarak meyve kalitesinde oluşabilecek olumsuz etkileri bertaraf eder . Ultra Combi damlama sulama sistemleri ile de toprağa verilerek uygulanabilir . İz element eksiklikleri görülmeden önce tatbik edilmesi daha iyi sonuç alınması bakımından tavsiye edilir.

Troya 30 K

Koragri Troya 30 K Gübre Süspansiyonu

Troya 30 K , bitkilerde hayati öneme sahip metabolik , fizyolojik ve biyokimyasal işlevlere sahip olan makro elementleri bünyesinde bulunduran ve hızlı bir şekilde bitki tarafından alımına etki edecek organik asitlerle şelatlanmış bir üründür.

Bitkide meydana getireceği işlevlerin sonucunda ürün miktarı ve kalitesi artar . Troya 30 K , enzim aktivitesine , fotosenteze , bitki besin elementlerinin ve fotosentez ürünlerinin taşınmalarına yardım eder , protein kapsamını artırır , turgoru düzenler , bitkilerde su kaybını ve solmayı önler . Ayrıca bitkilerde kök gelişmesini ve büyümesini olumlu şekilde etkilerken bitkilerde yatmayı önleyerek soğuğa dayanıklılığı arttırır , erkencilik sağlar , azotun etkinliğini arttırır , hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı olumlu şekilde etkiler.

Bor - Çinko

Greenvital Bor - Çinko

Greenvital B-Zn , bor ve çinko noksanlığı ile bitkilerde meydana gelen olumsuz etkileri bertaraf etmek ve bitkileri korumak amacıyla formüle edilmiştir . Bor çinko noksanlığında , öncellikle bitkilerin büyüme noktalarına zarar verdiği için bitkilerde büyüme çok yavaşlar.

Yapraklar ve dallar kolay kırılan , gevrek bir yapı halini alırlar . Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür ve büyüme tamamen durur . Çiçek meyve oluşumu engellenir . Yapraklar kıvrılır , kalınlaşır ve koyu mavi – yeşil bir renk alırlar . Verimde ve dane oluşumunda ciddi zararlar meydana gelir . Greenvital B-Zn , bu arazları önlemek ve tedavi etmek amacıyla , bu elementlerin eksikliği görülmeden önce kullanımı tavsiye edilir .